Voice-dialogue

Voice dialogue- objevte moudrost vaší vnitřní galerie postav

Voice Dialogue je terapeutická metoda, která vám umožňuje prozkoumat různé aspekty své osobnosti a komunikovat s různými hlasitými částmi vašeho já. V tomto článku se zaměříme na to, co Voice Dialogue obnáší a jak může být nástrojem pro hlubší sebepoznání a osobní růst.

Co je Voice Dialogue?

Voice Dialogue je metoda vyvinutá Dr. Helenou a Dr. Hallem Stonem, která se zaměřuje na objevování a dialog mezi různými aspekty osobnosti, nazývanými jako "hlasité části". Cílem je porozumět, jak různé aspekty ovlivňují naše chování a myšlení.

Jak probíhá terapie Voice Dialogue?

 1. 1. Identifikace dominantních hlasů:

  Terapeut pomáhá klientovi identifikovat hlavní a méně výrazné "hlasité části" jeho osobnosti.

 2. 2. Komunikace s hlasitými částmi:

  Klient je povzbuzen k navázání dialogu s různými aspekty své osobnosti, zatímco terapeut zajišťuje bezpečný prostor pro tuto komunikaci.

 3. 3. Porozumění vzorcům chování:

  Terapie se zaměřuje na porozumění vzorcům chování spojených s různými hlasitými částmi a jejich vliv na celkovou dynamiku osobnosti.

 4. 4. Integrace a harmonie:

  Cílem je dosáhnout rovnováhy a harmonie mezi různými aspekty osobnosti, což může vést k celkovému osobnímu růstu.

Jak může Voice Dialogue prospět?

 1. 1. Hlubší sebepoznání:

  Voice Dialogue může klientům poskytnout hlubší porozumění různým aspektům jejich osobnosti a motivacím.

 2. 2. Ovládání reakcí:

  Klienti se učí rozpoznávat a ovládat reakce spojené s různými hlasitými částmi, což umožňuje větší kontrolu nad svým chováním.

 3. 3. Zvýšení flexibility:

  Terapie může zvýšit schopnost klienta přizpůsobit se různým situacím a komunikovat flexibilněji v různých životních oblastech.

Jak začít s Voice Dialogue?

Pokud vás Voice Dialogue zaujal, vyhledejte kvalifikovaného terapeuta se zkušenostmi v této oblasti. Začněte tím, že diskutujete o svých cílech a očekáváních, a společně můžete začít objevovat různé hlasité části své osobnosti a cestu k větší harmonii a sebepoznání.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo si chcete domluvit sezení, neváhejte mě kontaktovat.

okres Jablonec nad NisouZásada 162Zásada
PrahaSoudní 16Praha 4- Nuslezvonek DTX Sejkora

Je také možné domluvit sezení v místě bydliště klienta.