Esence

Esence- cesta k hlubokému sebepoznání a duševnímu růstu

Esence je koncept, který nám poskytuje vhled do hlubší podstaty naší bytosti. V tomto článku se zaměříme na to, co esence znamená a jak může být cenným průvodcem na cestě k hlubokému sebepoznání a duševnímu růstu.

Co je Esence?

Esence je termín, který označuje nejhlubší a nejautentičtější já každého člověka. Je to neporušená a nezměněná podstata, která transcenduje naše role, zkušenosti a emocionální reakce. Porozumění esenci může přinést jasnost a smysl do našeho života.

Jak probíhá práce s Esencí?

 1. 1. Ticha a reflexe:

  Práce s esencí často začíná tichem a reflexí, umožňujícím klientovi zhluboka vnímat své nitro a zpomalit myšlenky.

 2. 2. Prozkoumání hlubších vzorců:

  Klient se vede k prozkoumání hlubších vzorců myšlení, emocí a chování, které mohou odhalit esenciální aspekty jeho bytí.

 3. 3. Práce s identitou:

  Esence je často spojena s naší pravou identitou, nezávislou na vnějších faktorech. Práce může zahrnovat odstranění vrstev, které zakrývají naši autentičnost.

 4. 4. Uvědomění sebe a svého okolí:

  Práce s esencí může vést k hlubšímu uvědomění sebe samého a jeho interakcí s okolím.

Jak může práce s esencí prospět?

 1. 1. Hlubší sebepoznání:

  Práce s esencí může přinést hlubší porozumění vlastním motivacím, hodnotám a cílům.

 2. 2. Duševní harmonie:

  Porozumění esenci může přispět k duševní harmonii a pocitu naplnění.

 3. 3. Směřování k autentičnosti:

  Klient může nalézt cestu k větší autentičnosti a žití v souladu s vlastním já.

Jak začít s prací s esencí?

Pokud máte zájem o práci s esencí, neváhejte mě kontaktovat. Společně můžete začít cestu objevování hlubší podstaty své bytosti a dosahování většího duševního růstu.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo si chcete domluvit sezení, neváhejte mě kontaktovat.

okres Jablonec nad NisouZásada 162Zásada
PrahaSoudní 16Praha 4- Nuslezvonek DTX Sejkora

Je také možné domluvit sezení v místě bydliště klienta.