Rodinné konstelace
Ing. František Bosák

Pomáhám svým klientům pochopit, jak jejich rodiče, prarodiče a další předkové, stejně jako významné události, ovlivnily jejich dnešní život.

„Být celistvý a propojený je naší biologickou potřebou.“

Obrázek František Bosák

V současné době používám ke své práci s klienty
následující metody:

Klasické rodinné konstelace

Klasické rodinné konstelace odhalují skryté dynamiky a konflikty v rodinných vztazích. Skrz postavení reprezentantů v prostoru zviditelní neviditelné vlivy a chování, což umožňuje hlubší porozumění dědičným vlivům na rodinné vztahy. Tato metoda poskytuje cestu k osvícení a řešení komplexních rodinných dynamik.

Konstelace traumatu

Konstelace traumatu poskytují účinný rámec pro porozumění a léčbu traumatických zážitků. Skrze postavení reprezentantů v prostoru se vizualizuje dynamika spojená s traumatem, což pomáhá identifikovat a zpracovat hluboké emoční stavy. Tato metoda je cenným nástrojem pro uzdravení a obnovení emocionální rovnováhy.

Konstelace záměru

Konstelace záměru jsou účinným nástrojem pro dosahování cílů. Využívají postavení reprezentantů k vizualizaci dynamiky kolem záměru a odhalují překážky bránící jeho naplnění. Tato metoda podporuje jasnost a úspěch ve vašich snahách.

Somatic experiencing

Somatic Experiencing je terapeutická metoda, která se zaměřuje na tělesné projevy a zpracování traumatických zážitků. Pracuje s vnímáním tělesných reakcí a pomáhá obnovit přirozený tok energie v těle po traumatech. Tato terapie podporuje uzdravení skrze respekt k tělesným projevům a navedení klienta k integraci traumatických zážitků.

Esence

Esence je termín spojený s nejzákladnější a nejpodstatnější povahou něčeho. V psychologii a filozofii označuje jádro existenčních kvalit jednotlivce nebo věci. Chápání esence nám umožňuje proniknout k jádru věcí a lépe porozumět jejich podstatě. Tento koncept často slouží k hledání vnitřní pravdy a hlubšího smyslu života.

EMI

EMI, zkratka pro Eye Movement Integration, je inovativní terapeutická metoda, která využívá pohyb očí k zpracování traumatických zážitků. Snaží se snížit emocionální distres a podpořit klienty v překonání traumatu, poskytujíc efektivní prostředek pro zlepšení psychické pohody a celkové kvality života.

Voice dialogue

Voice Dialogue je terapeutická metoda zkoumající různé aspekty osobnosti prostřednictvím práce s vnitřními hlasitými postavami, nazývanými "voices". Cílem této techniky je dosáhnout většího uvědomění vnitřních konfliktů a nalézt rovnováhu mezi různými aspekty osobnosti, podporující tak hlubší sebepoznání a osobní růst.

NLP a hypnoza

Neuro-lingvistické programování (NLP) a hypnóza jsou psychoterapeutické metody s odlišným zaměřením. NLP analyzuje jazykové vzory a strategie pro identifikaci a změnu chování. Hypnóza vytváří stav změněného vědomí, kde jsou jedinci otevřenější sugescím. Oba přístupy mohou být kombinovány pro komplexní léčbu a změnu vzorců chování za předpokladu odborného vedení.

V čem spočívají rodinné konstelace?

Rodinná konstelace se snaží odhalit dosud neznámou systémovou dynamiku, která se v konkrétní rodině táhne po mnoho generací. Pomáhá klientům řešit bolestivé a škodlivé důsledky této dynamiky tím, že jim umožňuje čelit pravdě o minulosti a uvědomit si, jak může dojít k přijetí a uzdravení.

Co očekávat od prvního sezení

  1. prvních 30 minut je zdarma, budete seznámeni s aspekty práce dle jednotlivých metod a také s riziky, které taková práce může přinášet
  2. poté se budeme zabývat krátce a jasně Vašimi záměry a v návaznosti na nich budeme pracovat cca 60-90 minut.
  3. nejlepší výsledky přináší pravidelná sezení po cca 4-6 týdnech

Ceny

Individuální sezení

1200 Kč / hodina

Skupinový jednodenní seminář

2000 Kč / den / osoba

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo si chcete domluvit sezení, neváhejte mě kontaktovat.

okres Jablonec nad NisouZásada 162Zásada
PrahaSoudní 16Praha 4- Nuslezvonek DTX Sejkora

Je také možné domluvit sezení v místě bydliště klienta.