Být celistvý a vnitřně propojený je naší biologickou potřebou

Techniky a metody

Klasické rodinné konstelace

Systemické a rodinné konstelace je metoda účinně používaná v oblasti osobního rozvoje. Umožňuje nahlédnout na naše místo v rodinném systému a také zobrazit duševně-duchovní souvislosti. Faktem je, že jsme všichni součástí nějakých systémů a celků. Jako dospělí máme každý jeden původní systém, ze kterého pocházíme, kam patří naši rodiče, jejich sourozenci, naši sourozenci, expartneři rodičů a naši prarodiče a jejich sourozenci. Dále v životě vytváříme nový rodinný systém, kam patří naši partneři/partnerky, expartneři, a naše děti, včetně těch počatých a nenarozených. Náš původní rodinný systém nás ovlivňuje nejvíce, neboť člověk je multigenerační bytost. Rodinné konstelace umožňují nahlédnout na naše zapletení s předky a na vlivy z pole předků,které často určují náš osud, a tato zapletení uvolnit. V našem rodinném systému působí určitý řád, pokud jsme s tímto řádem v souladu, je v našem životě vše funkční a dostupné. Pokud tomu tak není, jsme na tuto skutečnost často upozorněni symptomy, které nás potkávají. Ty mohou být sociální (např. vztahy, peníze, práce, hádky, konflikty), nebo zdravotní.

Zejména děti jsou velmi citlivé na jakékoliv příčiny nerovnováhy v pečujícím prostředí. Je to dáno jednak tím, že jsou ještě spojeny se svojí intuicí, a jednak tím, že jsou závislé na rodičích, především na matce. Děti věrně zobrazují prostředí v rodině, kde vyrůstají, a v případě nerovnováhy na ni reagují drobnými i závažnějšími symptomy. Dlouhodobé působení nesouladu, hádek, jako i např. citová chladnost rodičů může významně působit na vývoj dítěte. Doporučuji proto zejména u dětí vyhledat pomoc co nejdříve, tak aby mohlo být dle možností nastoleno podporující a stabilní prostředí, ve kterém mohou děti správně prospívat. Tato metoda umožňuje pracovat na tematech s rodiči, bez přítomnosti děti.

 

Konstelace traumatu

Jedná se o rozvinutí klasické práce s rodinnými konstelacemi. Za působení traumat (a to jak biografických, tak traumat našich předků) může v člověku vzniknout rozštěpení. Za účelem přežití je toto rozštěpení vytěsněno, nicméně na určité úrovni stále více či méně působí. Dá se říci, že s přibývajícím věkem se vytěsněná traumata a jejich části dostávají zpět do vědomí. To je jedním z mechanismů vzniku poruch a depresí. Rozpoznání traumatu a jeho vynesení na vědomou úroveň může přispět k nastavení nové rovnováhy našeho osobního, a následně i našeho rodinného systému. Cílem je vyvázání se ze zapletení s duševními obsahy a traumaty našich předků.  Následky působení traumat můžeme vidět v těle /např. svalové fascie/ i v mozku /jednotlivé části mozku nespolupracují efektivním způsobem/.

 

Konstelace záměru

Je metoda vyvinutá prof. Franzem Ruppertem, vychází z klasických rodinných a systemických konstelací, umožňuje však velmi precizní fokusování práce na konkrétní klientovo téma.

 

Somatic experiencing

Jedná se o poměrně novou metodu, která slouží k práci s následky traumat. Touto problematikou se zabývá Peter Levine, který vychází z toho, že zvířata v přírodě jsou mnohokrát vystavena traumatickým událostem, a jejich organismus je schopen se s následky těchto událostí efektivně vypořádat. U lidí je tato schopnost často zablokována. Přičemž příčinou vzniku traumatických symptomů u lidí není „spouštěcí“ událost sama o sobě, ale symptomy pocházejí ze zamrzlého zbytku energie, která se nezpracovala a nevybila. Tato nevybitá energie je ohniskem, ze kterého vznikají symptomy traumatického stresu. Za pomoci somatic experiencing můžeme krok za krokem, zpravidla jemně a citlivě, obnovit rovnováhu v naší nervové soustavě, tak aby byla obnovena její funkčnost, stabilita a odolnost. Následkem práce nad námi traumatické symptomy ztrácejí svou moc. Vědomá pozornost orientovaná na pociťovaný smysl je prostředkem k jemnému vybití energie, které je stejně účinné, jako vybití, jehož dosahují zvířata.  Obnovení pružnosti naší nervové soustavy nás vede zpět do plnohodnotného života a do jeho proudu.

Je dobré vědět, že je daleko snadnější traumatům předcházet, než pracovat s jejich následky.

 

Esence

Jsou kvalitou, se kterou jsme se narodili. A pokud nám je matka mohla zrcadlit (a měla je sama), pak se staly naší součástí. Pokud tomu tak nebylo, nebo byly následně překryty traumaty, je součástí práce i jejich zrcadlení – znovuobjevení. Esence používám jako účinný doplněk techniky rodinných konstelací.

 

EMI

EMI je účinná metoda pro práci s traumaty. Při traumatické události vznikne na úrovni  mozku přehlcení smyslovými vjemy a s nemožností rychlého zpracování takového množství vjemů dojde k jejich zmrznutí ve fragmentované podobě. Následně tyto vjemy na úrovni mozku stále působí, tj nedojde k jejich přechodu z krátkodobé do dlouhodobé paměti.  Náš mozek pak pracuje stejně, jako kdyby traumatické událost byla přítomná tady a teď, se všemi následky. Při práci s klientem se pracuje s pomalými pohyby očí ve 20 různých směrech. Cílem je vyvolat krátkodobé roztříštěné vzpomínky a emoce, neutralizovat negativní emoční náboj, integrovat fragmentované informace a umožnit tak jejich přechod do dlouhodobé paměti, kde se stávají neutrálními.

 

Voice dialogue

Jedná se o práci s vnitřními osobami, které se v nás utvořily. V každém z nás působí řada takových osob, jejich vznik je často spojen s podmínkami a s prostředím, ve kterém jsme vyrůstali, a ve kterém žijeme, avšak nejenom s nimi. Vnitřní osoby jsou samostatné jednotky, které nemají vědomí sebe sama, proto jsou často tak vyhraněné ve svém působení. Cílem práce je zvědomění jejich vlivu a procesu  působení, a vytvoření prostoru pro novou rovnováhu v nás.

 

NLP (neurolingvistické programování) a hypnoza

Jedná se o ráci s našimi vnitřními strukturami. Zjednodušeně lze říci, že za pomoci NLP lze rozšířit plasticitu našeho vnímání a našich reakcí na různé podněty, a změnit naše vnitřní „mapy“, které často již neodpovídají realitě tak, aby s ní byly v souladu. Jestliže se v nás naše mentální struktury vytvořily určitým způsobem, je pro nás samotné velmi obtížné měnit je za pomoci našeho vědomí.

 

Dýchání podle W. Reicha

Jedná se o specifickou práci s dechem a s doteky, která vede k tomu, že jsou z těla uvolněny a vyneseny zadržené emoce, vzpomínky, a informace (např. otisky z porodu). Doporučuji tyto duševní obsahy dále zpracovat za pomoci dalších metod, samotné objevení obsahů často není samo o sobě postačující pro změnu.

 

Výše uvedené metody používám často v jejich návaznosti a kombinaci. Nosným prvkem je využití fenomenu rodinných konstelací pro zobrazení Duševních a duchovních obsahů našich i rodinného pole. Podpůrně používám i změnu způsobu dýchání klienta. V návaznosti na záměr klienta postupuji krok za krokem a směřuji k jeho fungování ze zdravých částí a k obnovení stability a rovnováhy v systémech klienta.

 

Absolvované kursy:

Dvouletý základní kurs rodinných konstelací – Bhagat J. Zeilhofer

Tříletý kurs vedení konstelací traumatu a záměru – Radim Ress

Tříletý kurs vedení voice dialogue – Radim Ress

Dvouletý kurs NLP a hypnozy – NLP practicioner – Bhagat J. Zeilhofer

Tříletý kurs  v metodě somatic experiencing – ITTA Wiedenmann

Dvouletý kurs pro práci s esencemi – Prasadam, Radim Ress

Výcvik v metodě EMI – prof. Waltmade Hartmann

Výcvik v dýchání podle W. Reicha 1,5 roku – Moumina

Kurs bachových esencí – L. Samková

Pohledová diagnostika – Marcel Černoch

 

V průběhu posledních 10 let jsem se osobně účastnil seminářů Franze Rupperta a Berta Hellingera, a absolvoval sebezkušenostní skupiny u Radima Resse, Bhagata J. Zeilhofera, Moa Doris Gravenstette, a u celé řady mých kolegů.