Být celistvý a vnitřně propojený je naší biologickou potřebou

Rodinné konstelace

Ing. František BosákIng. František Bosák

Poradenská a konzultační činnost v oboru rozvoje osobnosti.

Je mi 55 let, profesí jsem ekonom. Moje profese mi přinesla velmi dobrou znalost angličtiny, která mi později velmi pomohla při komunikaci s lektory ze zahraničí a dala mi také cennou možnost studovat knihy, které dosud nebyly přeloženy do češtiny.

 Od roku 2001 se zabývám alternativními disciplínami. Ze začátku jsem hledal řešení pro sebe a po nějakém čase jsem svých znalostí a dovedností začal využívat pro práci s klienty.

Vycházím z toho, že jestliže je někde u klienta nebo v jeho rodinném systému nějaký symptom nebo následek, pak pro vznik takového jevu musela být v minulosti buď jedna, nebo celý komplex příčin, působících jedním podobným směrem. V každém případě lze na takové příčiny nahlédnout a soustavnou prací změnit jejich působení, a tím i současný život klienta. Někdy to jde rychle a lehce, jindy je to složité a pracné. Závisí to na systému, ve kterém klient žije. Ezoterici na tomto místě používají spíše pojem karma. V mém nazírání zde působí spíše matematika, nebo fyzika, ale nikoliv lineární, ale spíše fyzika kvantových informačních polí.

 A s klienty potom velmi často pracuji oběma směry – jednak na příčině, a jednak na změnách, které již působením příčin nastaly /např. zmrznutí nervové soustavy vyvolané traumatem/.Pro takovou práci zpravidla používám metod, které mám k dispozici. Krok za krokem tak přispívám ke změně žité reality klienta.

Nabízím:

Klasické rodinné konstelace, Konstelace traumatu, Konstelace záměru, Somatic experiencing, Esence, EMI, Voice dialogue, NLP a hypnóza, Dýchání podle W. Reicha